เกี่ยวกับเรา
ประวัติสมุนไพร

ดิฉันนางธิดาพร พลธนะ ผู้ก่อตั้ง เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุนไพรธิดาพร  โดยเริ่มต้น เมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพงได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเป็นพระปฏิบัติธรรม เดินทางมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน พระธุดงค์รูปนี้ได้เคยธุดงค์มาแล้วหลายประเทศ เช่น พม่า ธิเบต อินเดีย และศรีลังกา โดยได้มาปักกลดเพื่อปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิกรรมฐานแผ่เมตตาให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อน สัมพเวสีต่างๆ ในอาณาเขตบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง

            ดิฉันพร้อมบุตรชายคนเล็ก ได้มีโอกาสนำเอาภัตราหารไปถวายแก่พระธุดงค์รูปนี้เป็นประจำทุกวัน และวันหนึ่งขณะที่ท่านจะธุดงค์ไปที่อื่น ท่านได้ให้สูตรตำรับยาสมุนไพรรักษาชีวิตแก่ดิฉันตำรับหนึ่ง ท่านบอกว่าสูตรสมุนไพรตำรับนี้จะใช้รักษาชีวิต ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ทำให้ระบบโลหิตไหลเวียนสะดวกขึ้น ระบบการขับถ่ายดีขึ้น ป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต รับประทานประจำผิวพรรณจะดี ดิฉันได้เก็บสูตรตำรับยานี้ไว้ กระทั่งเดือนสิงหาคม 2547 ได้พบเห็นคนมาเดินเร่ขายสมุนไพรคนหนึ่ง ซึ่งมาเดินเร่ขายให้แก่นักท่องเที่ยวในบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงที่ดิฉันทำงานอยู่ ทำให้ดิฉันระลึกถึงสูตรตำรับยาของพระธุดงค์รูปนั้นขึ้นมา จึงผลิตตำรับสูตรยาสมุนไพรนี้ขึ้น และนำมาฝากขายตามร้านจำหน่ายของที่ระลึกในน้ำพุร้อนสันกำแพงในเดือนตุลาคม 2547 ผลปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่ซื้อไปรับประทานได้โทรศัพท์ติดต่อมาเพื่อซื้ออีก และบอกว่าหลังจากที่รับประทานยานี้แล้ว ส่งผลให้มีระบบขับถ่ายดีมากไขมันในเลือดลดลง อาการมือชา เท้าชาทุเลาขึ้น และบอกต่อๆกันไปตามเพื่อนฝูงคนรู้จักได้รับประทานยานี้แล้วได้ผลตามสรรพคุณที่ระบุไว้ทั้งอาการปวดหัว เวียนหัว เป็นหวัดบ่อยๆ คนวัยทองหรือคนปกติก็รับประทานกันจนเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วทุกภาคทุกจังหวัดในขณะนี้ประวัติบริษัท

ในการผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรตำรับนี้   เป็นตำรับยาแผนโบราณจากสมุนไพร ไม่มีสารอันตรายใดๆเจือปน ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ สามารถรับประทานเป็นประจำได้และทำให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืนและ ดิฉันก็จัดจำหน่ายในลักษณะของการให้ทานเป็นการช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังที่พระธุดงค์ท่านได้ให้ไว้ว่า เป็นยาสมุนไพรรักษาชีวิตจึง จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพในปัจจุบัน ดิฉันผลิตและจำหน่ายมาในราคาเดิมมาโดยตลอดไม่ได้ปรับขึ้นราคา ผลกำไรตอบแทนมีน้อยมาก และดิฉันยังได้แบ่งผลกำไรบางส่วนไปทำบุญ ตามที่พระธุดงค์ท่านสอนไว้ เป็นการเสริมบุญต่อบุญ         

ปัจจุบัน สมุนไพรธิดาพรได้จัดตั้งเป็นโรงงานผลิต ณ เลขที่ 132 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 และได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุนไพรธิดาพร